JR Elektro AB

JR Elektro AB grundades 2016 och vi är sen dess ett auktoriserat företag av elsäkerhetsverket och innehar allmän behörighet.

Genom medlemskapet i Installatörsföretagen (IN) följer vi de senaste riktlinjerna och kraven inom branschen.

Vi är också medlemmar i Svenskt Näringsliv.

 

Rotavdrag

På kundens begäran utför vi rotavdrag på fakturan.

Som köpare blir du betalningsskyldig för icke godkänt belopp om Skatteverkets avslag beror på omständigheter som kan härledas till dig som köpare.

Länk till Skatteverkets sida för mer information

 

Kontakt

Mattias Jansson

mattias@jrelektro.se

070-7994670